Lef om te leren!

Stichting Vrienden van het Gymnasium

Geachte alumni, ouders en verzorgers die ons gymnasium een warm hart toedragen, 

Langs deze weg willen wij u graag bekend maken met de Stichting Vrienden van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé.  

Onze Stichting zet zich sinds 1994 in voor ondersteuning van (thans) Christelijk Gymnasium Beyers Naudé. Dit betreft zowel de financiële ondersteuning van allerhande praktische zaken die de school en het onderwijs ten goede komen, als de profilering van de identiteit van de school. Als voorbeelden van onze ondersteuning kunnen worden genoemd: de toneelvoorzieningen in het schoolgebouw, de jaarlijkse Grote Avond (tegenwoordig in de Harmonie), instrumenten en kleding voor het schoolorkest en de jaarlijkse Beyers Naudé lezing (met in het verleden sprekers als Herman Pleij, Leon de Winter, Arjo Klamer en  Annejet van der Zijl). Allemaal zaken die het CGBN net even dát beetje meer geven dan een school waar je gewoon een vwo-diploma kunt behalen. Wij zijn er zeker van dat vele alumni dat uit hun eigen schooljaren zullen kunnen beamen. 

Als u de Vrienden wil steunen, kan dat door een bijdrage te storten op rekeningnummer NL42INGB0000347300, t.n.v. Stichting Vrienden van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé.

Meer informatie over hoe u de Stichting Vrienden van het Gymnasium financieel kunt ondersteunen vindt u in deze brief.

Financieel overzicht Stichting Vrienden van CG Beyers Naudé 2016-2017